CALZONI, U. Fontivegge a Perugia: Riqualificazione urbana di Piazza Nuova. AND Rivista di architetture, città e architetti, v. 37, n. 1, 31 dic. 2020.